La corredoria d’Assegurances Feliu inicia la seva activitat al voltant de l’any 1973, de la mà del Sr. Fèlix Feliu Quintana, com agent afecte a una sola companyia.

L’any 1978 Fèlix Feliu comença a exercir com a corredor d’assegurances titulat, incorporant diverses companyies, la qual cosa que li permet oferir als seus clients tota una àmplia varietat de productes.

L’any 1987 s’incorpora Jaume Feliu Canaleta com a agent, qui després d’un període de formació, obté la categoria de corredor d’assegurances titulat l’any 1998. És en aquesta data que es crea la Societat Limitada de la qual Jaume Feliu n’esdevé director gerent. D’aquesta manera queda consolidada la CORREDORIA D’ASSEGURANCES DE FÈLIX FELIU QUINTANA, SL.

Actualment les seves oficines estan situades al carrer del Parc, 46, de Mataró, on disposen d’una àmplia instal·lació que els permet atendre amb rapidesa i eficàcia tots els assumptes relacionats amb el món de les assegurances:

  • Assessorament i confecció d’estudis buscant la modalitat que millor respongui a les necessitats i preferències del client.
  • Impressió ràpida de pòlisses.
  • Tramitació i reclamació de sinistres.
  • Des del començament hem tingut una especial dedicació per les assegurances de SALUT (Pòlisses mèdiques, mútues sanitàries), assessorant sobre les especialitats i els centres disponibles als nostres clients que ens han atorgat la seva confiança i reconeixement des de fa molts anys.

 

Adreça:

Carrer del Parc, 46
08302 Mataró

Telèfon:

93 757 17 39

Adreça electrònica:

feliu@assegurancesfeliu.cat

Pàgina web:

https://assegurancesfeliu.cat/