La Asociación Radio la Voz de Cerdanyola és una entitat amb vocació de ser una eina de cohesió i participació nascuda al barri de Cerdanyola de Mataró per a tota la ciutat.

Medio de comunicación local que hará el seguimiento de todo el proyecto per tal d’informar a totes les persones que hi estiguin interessades i promocionar l’activitat. Tasca que realitzarà d’acord amb el Pla de Comunicació.

Saltar a la página web de la entidad.