El origen

El despatx professional MartínezSaurí va ser fundat l’any 1953 per l’advocat Sr. Santiago Martínez Saurí. Formador de diverses generacions d’advocats, vicedegà del Col·legi d’Advocats de Mataró durant dècades, el Sr. Martínez va rebre els més alts reconeixements professionals.

També va ser membre del Congrés dels Diputats a Madrid, i va ser autor d’importants aportacions legislatives especialment en matèria d’arrendaments urbans, de dret processal civil i de dret penal.

Sobretot, però, el Sr. Martínez es va caracteritzar per la seva gran vocació professional i per entendre l’advocacia com un servei a les persones.

El despacho hoy

El despatx ha anat innovant i eixamplant els seus objectius. Per això, ha impulsat i consolidat un despatx modern i dinàmic, que combina la innovació i la renovació amb l’experiència acumulada.

Com a bufet professional, ofereix un assessorament constant en dret civil, família, successions, arrendaments, dret mercantil, fiscal i administratiu, entre d’altres matèries.

A l’actualitat, l’equip està format pels advocats Joan Auladell yo Marcel Martínez, i per Pepi Casanovas en les tasques administratives i d’atenció als clients.

Tot sota els valors d’oferir el millor servei professional i humà a les persones.

dirección:

Rambla, 42, 1r 1a

08302 – Mataró

teléfono:

93 790 52 45

Correo electrónico:

info@martinezsauri.cat

Página web:

www.martinezsauri.cat