Eloi Aymerich have a conversation with one of the drivers, a year ago, the Manifesto Cultura15

with No Comments
At espai “La Veu de les Entitats” d’avui, conversem amb un dels impulsors del Manifest Cultura15, que demanava més recursos, sobretot econòmics, per a la cultura a Mataró.

El març del 2019, un grup d’aproximadament deu persones van redactar i divulgar un manifesto in favor of culture in Mataro, al qual es van adherir gairebé dues-centes persones, entre creadors, artistes, educadors, etc. Ara que és d’actualitat la retallada anunciada per l’actual govern municipal, de gairebé dues-centes cinquanta mil euros del pressupost en cultura, Cultural Mataro ha volgut recuperar aquell text i conversar amb un dels seus principals impulsors, l’activista cultural, cooperador i doctor en comunicació, Eloi Aymerich.

L’objectiu del manifest era, demanar a les forces polítiques que participaven en les eleccions municipals del maig d’aquell any, un compromís consistent en:

  1. Lluitar i assolir perquè al final del mandat, i de forma progressiva durant els propers quatre anys, els recursos econòmics i materials destinats a la cultura de la ciutat arribin a un mínim del 15% del pressupost municipal, i passi a ser un dels municipis catalans capdavanters en apostar per la cultura.
  2. Garantir un increment considerable dels recursos destinats als programes de subvencions i convenis culturals, assolint un mínim de 500.000 euros anuals.
  3. Posar a disposició del teixit cultural local espais de titularitat pública per a la seva gestió col·lectiva. Les fàbriques de Can Xalant, Can Minguell, Can Marfà i la Vapor Gordils entre altres han de ser espais, també i com a mínim, total o parcialment per a la cultura.

A la conversa coneixereu l’opinió d’Aymerich respecte de la cancel·lació dels festivals d’Orgue i Jazz, entre altres esdeveniments, així com el retard en la posada en funcionament d’equipaments com la Presó.

També podreu conèixer com va néixer el manifest i quina va ser la resposta que van obtenir de les diferents candidatures.

Aymerich justifica la necessitat de reajustament econòmic de l’Ajuntament. Tot i estar convençut que la supressió d’un Festival com el d’Orgue no resol la situació econòmica, en les seves respostes es trasllada a anys anteriors, justificant així l’actuació dels governants actuals i es pot entendre que passa la responsabilitat de la situació de la cultura a la ciutat als diferents agents culturals.

Un altre tema que es tracta a la conversa és quin ha de ser el model de la nostra Festa Major i la repercussió que ha de tenir en el pressupost municipal.

Here you can listen to the entire program.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.