Per aconseguir les nostres finalitats, a "Cultural Mataro" ens proposem portar a terme les següents activitats:

  • Edició de publicacions i altres materials divulgatius, prioritàriament digitals i/o audiovisuals, sobre els treballs i conclusions derivades de les nostres pròpies activitats.
  • Activitats culturals com exposicions, concerts, conferències i tots aquells esdeveniments que vagin en la direcció d’aconseguir les finalitats de l’associació.
  • L’organització de trobades entre la nostra ciutat i altres poblacions per portar a terme activitats d’intercanvi en els àmbits de la cultura, el civisme i tot allò que tinguin com a finalitat el creixement de l’ésser humà.
  • Col·laborar a la difusió de l’activitat cultural organitzada per altres entitats a Mataró i el seu entorn.

Programa “Mataró Cultural” a Ràdio la Veu de Cerdanyola

En l’actualitat, un equip de “Mataró Cultural” edit and produce a radio program on the radio The Voice of Cerdanyola, que s’emet quinzenalment a les dotze del mig dia del diumenge i es repeteix el dilluns i divendres següents a partir de les nou del vespre.

El programa, que porta el nom de l’entitat, inclou interviews a personatges de la cultural, obra el seu micròfon a institutions per conèixer la seva història, present i futur, disposa d’espais dedicats al foment de la lectura i també disposa d’un espai d’opinió.

Computer program
Col·laboradors
      • Joan Balagué Bookstore Tram
      • Ariadna Morales Albets, periodista

Project socio-L'Alguer Mataro

Amb set associacions més, l’entitat impulsa un Socio-cultural exchange project between Mataro and Alghero. En aquest moment la proposta es troba a la fase de recerca de finançament.