The room Cabins és la secció teatral del Centre Catòlic de Mataró, una entitat associativa de caràcter voluntari, que amb els anys ha esdevingut un exemple d’associacionisme cultural. La seva història és una petita part de la història de Mataró.

The room Cabins serà la responsable de:

  • Staging a play of small
  • Participation in a meeting with artists and actors Alghero

Go to Web page de l’entitat.