The Association Radio the Voice of Cerdanyola és una entitat amb vocació de ser una eina de cohesió i participació nascuda al barri de Cerdanyola de Mataró per a tota la ciutat.

Local media will monitoring the entire project per tal d’informar a totes les persones que hi estiguin interessades i promocionar l’activitat. Tasca que realitzarà d’acord amb el Pla de Comunicació.

Go to Web page de l’entitat.