Omnium Cultural, i en aquest cas la Delegació del Maresme, és una entitat sense ànim de lucre que treballa per la promoció de la language i la cultura catalanes, l’educació, la cohesió social i la defensa dels drets nacionals de Catalunya.

A més compta amb delegacions a llocs de parla catalana fora de l’Estat espanyol, com és el cas de l’Alguer.

Omnium Cultural serà el responsable de:

  • Link Omnium Cultural Alghero
  • Corresponsable de l’organització d’un acte entorn de la Llengua i la seva situació a Catalunya i l’Alguer

Go to Web page de l’entitat.