He Museu Arxiu de Santa Maria – Centre d’Estudis Locals, és una institució creada per a la gestió del patrimoni artístic, històric i cultural. El seu abast d’actuació i gestió s’ha vist progressivament augmentat gràcies a les moltes donacions rebudes, principalment de fons personals i patrimonials, i també d’entitats i d’empreses.

He Santa Maria Museum Archives serà el responsable de:

  • Organization of a conference on the heritage and history of Mataro

Go to Web page de l’entitat.