The Department of Culture is confined

with No Comments

Tots estem confinats, però la regidoria de Cultura de Mataró ho està més. Tots hem vist reduïda dràsticament la nostra capacitat de moviment. Això no vol dir que no estiguem actius i cerquem la forma de comunicar-nos amb altres persones i grups.

De manera més o menys imaginativa en funció de les nostres possibilitats, continuem amb les activitats que ens agraden o amb les activitats que hem pogut realitzar a través de la xarxa.

Tot fa pensar que la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, ni té les capacitats, ni té interès a desenvolupar res. Ha estat totalment desapareguda, tret de quatre comunicats per fer d’altaveu repetidor del que fan altres. Cap iniciativa. Cap aportació pròpia.

Tal sembla que aquesta regidoria està més per donar una feina, un sou i cobrir una demanda política, que no pas per vetllar pel desenvolupament i promoció de la Cultura de la nostra Ciutat.

Batec de la Cultura del 17 de maig de 2020

Octavi Nonell

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.