City Cerdanyola Today TV is a project that seeks to spread the human wealth of the district of Cerdanyola

with No Comments

We present an association, based in the neighborhood of Cerdanyola, born from the initiative of two people: Ildefonso Marmol and Dionís Fernández. Two neighbors who run an online TV show to spread the social and human wealth of the neighborhood.

L’entitat promou la creació d’audiovisuals amb els quals explica la història del barri de Cerdanyola a través de les persones i la seva història personal. Molt sovint, persones anònimes que protagonitzen el dia a dia de la història i de qui els llibres mai en diran res.

En aquest moment disposa de gairebé 40 documentals, que es poden visualitzar a Internet a través del seu bloc i del video channel.

Cultural Mataro parla amb Ildefonso Marmol, president de l’entitat, documentalista dels continguts, i Dionís Fernández, responsable de la producció dels vídeos, que ens fan una detalla descripció de la feina feta fins aquest moment.

Cerdanyola City Today TV va néixer de la voluntat de recopilar, després de comprovar que s’anava desnaturalitzant, la història del barri de Cerdanyola explicada pels seus protagonistes directes. És per això, que la selecció dels personatges entrevistats es basa amb l’experiència i les relacions, com a activistes socials i cultuals, dels membres de l’entitat.

L’associació no disposa de mitjans tècnics ni altres recursos propis, sinó que són els components de la mateixa que aporten el material necessari.

Pel que fa a la selecció dels personatges, artistes i esdeveniments, Cerdanyola és el principal eix conductor del projecte. D’entre totes les entrevistes realitzades, per a Marmol i Fernàndez, les més entranyables han estat la que van fer al barber neighborhood and founders of Greenfinch, aquesta darrera pels lligats que el segon hi havia tingut.

Preguntats de si s’han plantejat ampliar al projecte a altres barris de la ciutat, responen que per temps i per recursos només es poden centrar en Cerdanyola. A més, tots han tingut un procés de construcció i una història molt diferents, el que ho complicaria molt.

Finalment, parlem dels plans de futur pel projecte. Ens expliquen que en aquest moment tenen dos nous vídeos en producció, que estaran disponibles molt aviat. També estan treballant en una proposta més ambiciosa, que consisteix en la realització d’una mini sèrie televisiva sobre la història de la construcció del barri, però afirmen que perquè tiri endavant necessitarien noves col·laboracions.

Here you can listen to the entire program.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.